Eğitim Programımız

Okulumuzda MEB’in en son okul öncesi eğitim programı, çoklu zeka kuramı,proje tabanlı, çocuk edebiyatı, eleştiren sanat ve yoğun İngilizce uygulanacaktır. İngilizcedeki amacımız kendi konuştukları anadilleri dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark etme, gerekli ilgiyi uyandırmaktır. İngilizce kelime, kavram, günlük hayatta kullanılan basit cümleler, oyunlar, şarkılar, yarışmalar ve değişik faaliyetlerle yaparak yaşayarak anlatılacaktır.

Çocukların gelişim özellikleri öğretmen, idare ve pdr tarafından izlenip, velilerle periyodik görüşmeler yapılacaktır. Anaokulumuz doğa dostu okul anlayışı kapsamında düzenlenmiş olup çocuklarımızın doğayı tanıma, keşfetme, doğayla iç içe barışık şekilde yaşaması için gerekli düzenlemeler yapılmış olup buna yönelik uygulamalar yapılacaktır. ( Hobi bahçesinin ekilip dikilmesi, yeşil alanların çocuklar tarafından keşfedilmesi )

- Günlük Program: 

Okulumuz güne sabah 8.00da başlayıp akşam 19.00’a kadar devam etmektedir. Günlük programa öğrenme merkezlerinde başlanır.Öğretmen çocuklar sınıfa gelmeden önce öğrenme merkezlerini hazırlar. Güne başlama zamanı sonunda tercih ettikleri merkezlerde oynamaları için çocuklara rehberlik eder.Çocuklar merkezdeyken kendiside bu sürece katılarak gözlem yapar.Çocukların çeşitli deneyimler yaşayıp farklı kazanımlara ulaşabilmesi için onları değişik merkezlere yönlendirmeye özen gösterir.Farklı arkadaşlarıyla da oynamalarına dikkat eder.
Öğrenme merkezlerindeki sürenin bitiminde diğer etkinliklere geçilir.Bu etkinlikler Türkçe,sanat,drama,oyun,fen,matematik,müzik,okuma yazmaya hazırlık ve alan gezileridir.
Bu etkinlikler küçük grup,büyük grup yada bireysel uygulanacak şekilde düzenlenir. 
 

- Haftalık Program:

Haftalık programımızda kendi konusunda uzman deneyimli öğretmenlerimizle ;

İngilizce

 Beden Eğitimi

Müzik

 Satranç

Akıl oyunları

Drama gibi dersler yapılmaktadır.

Ayrıca okulumuzda eğitim programımızı destekleyen farklı aktiviteler de yapılacaktır. Bunlar ;

Okul dışı geziler, 

 Fen ve doğa etkinlikleri,

 Tiyatro etkinlikleri 

Seramik,

Mutfak etkinlikleri,

Müze ve sergi,

Yazar çizer günleri,

 Aile katılımları