Rehberlik

Rehberlik (5)

Pazartesi, 15 Eylül 2014 18:36

İLETİŞİM YAŞAMA BAKIŞIMIZDIR

“İletişim” kavram olarak günlük yaşantımızın pek çok noktasında karşımıza çıkıyor. Sorunların oluşmasında da, çözümünde de iletişimi sihirli anahtar olarak görüyoruz. Bu kadar etkili ve olmazsa olmaz görünen bu güç ne anlama geliyor ve bu gücün gerçekten farkında mıyız?Türkçe temel sözlüklere bakıldığında onlarca tanımı olan iletişimi en genel anlamda aşağıdaki iki tanımda somutlaştırmak mümkün.

Pazartesi, 15 Eylül 2014 18:35

ONA DEĞER VERMEK

Dünyadaki en değerli varlığınız nedir?
 
 
 
Sorusuna hemen tüm anne-babalar “çocuklarımız” cevabını verir. O halde bunu onlar da bilsin. 
Birinin size değer verip vermediğini nasıl anlarsınız? Bunu anlamaları için çocuklarınıza öyle davranın.

Öğrencilerin gelişim süreci içinde en çok yardıma gereksinim duydukları konulardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

•Yaşamım nereye doğru gidiyor diye endişeleniyorsanız,

Okulumuzda, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış temeline oturtulmuştur. Bilimsel ilke ve yöntemlerle öğrenciyi her yönü ile tanımaya çalışıp bireye yönelik hizmetler verilmektedir. Çalışmalarımızda başarılı sonuçlar almamızın nedeni, öğrenci ile ilgili konularda tüm okul çalışanlarının aynı anlayış ve işbirliği içinde hareket etmeleridir.